CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Hướng dẫn sử dụng

– Tài khoản được quản lý và cập nhật theo số điện thoại và họ tên đăng ký của khách hàng. 

– Toàn bộ quán trình tích lũy điểm, đổi điểm, tặng voucher đều được thực hiện thông báo qua email đăng ký của khách hàng. 

– Điểm tích lũy của khách hàng được tính dựa trên doanh thu tích lũy các đơn hàng (Doanh thu sau giảm giá). ĐIểm tích lũy được lấy theo phần số nguyên, không tính phần dư và không làm tròn.

– Ưu đãi sinh nhật của bạn được áp dụng trong tháng sinh nhật 

– Không áp dụng các ưu đãi “Khách hàng thân thiết” cùng các chương trình khuyến mãi khác (Trừ khi có thông báo khác)

FAQ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Làm sao để trở thành khách hàng thân thiết của Holivn Travel?

Bạn sẽ trở thành Khách hàng thân thiết của Holivn Travel ngay khi đặt dịch vụ bất kỳ đầu tiên và để lại thông tin đăng ký (Số điện thoại/Email – Họ tên). Bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin khác (để nhận tất cả Ưu Đãi đủ diều kiện): Ngày sinh (ngày sinh chỉ được cập nhật một (1) lần duy nhất theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác có xác minh ngày sinh), địa chỉ email, địa chỉ liên lạc. 

2. Làm sao để sử dụng điểm tích lũy?

Để sử dụng điểm tích lũy, khách hàng liên hệ Holivn Travel để cập nhật số điểm tích luỹ đang có hoặc voucher được áp dụng để đặt dịch vụ với ưu đãi tốt nhất. 

3. Làm sao để nhận các ưu đãi?

– Bước 1: Bạn cần cung cấp số điện thoại và chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ có xác minh ngày sinh trong trường hợp áp dụng chương trình sinh nhật) cho nhân viên sales hoặc gửi hình ảnh cho nhân viên tư vấn khi mua hàng online để cập nhật ngày sinh vào tài khoản (chỉ được cập nhật một (1) lần duy nhất).

– Bước 2: Nhân viên tư vấn sẽ check thông tin trên hệ thống phần mềm theo thông tin SĐT hoặc thẻ khách hàng, chứng minh thư nhân dân (trong trường hợp sinh nhật).